Hotline: 0969771256

Ông Đào Hiển ở Nam Định đã khỏi tiểu đêm

Ngày 29 Tháng 08 Năm 2022

Ông 80 tuổi bị tiểu đêm nhiều năm nay. Hàng đêm đều đi tiểu 3 - 4 lần rất bất tiện và gây mất ngủ. Ông được cháu mua sản phẩm PQA tiểu đêm, PQA bát tiên trường thọ, PQA an thần bổ tâm sau khi sử dụng ông đã khỏi và không còn đi tiểu đêm nữa.

Tin tức liên quan