Hotline: 0969771256

Bác Học ở Khâm Thiên - Hà Nội đã khỏi hen suyễn

Ngày 30 Tháng 08 Năm 2022

Bác Học ở Khâm Thiên - Hà Nội bị Hen suyễn hơn 10 năm, đã chữa ở nhiều nước không khỏi. Nay bác đã khỏi hoàn toàn bệnh nhờ PQA Hen suyễn.

Tin tức liên quan